CLICK HERE TO BOOK MARK THIS BLOG

Google
[Home] [Scholarship (beasiswa)] [Humor] [Breakfast (Sarapan)] [Poetry (Puisi)] 

Friday, November 11, 2005

Tagalog Proverbs

proverb: Ang pikon talo.
meaning: The short-tempered always lose.

proverb: Ang hindi marunong lumingon sa nakaraan, ay hindi makakarating sa patutunguhan
meaning: He who does not look back at his past (where he came from) will not be able to reach his destination
name: Carl RubinoPowered by FeedBlitz